096 2226999

Trang chủ>>

Công tình đã thực hiện

KARAOKE PARIS BY NIGHT

Tên công trình: KARAOKE PARIS BY NIGHT

Chủ đầu tư: Anh Hùng - Chị Thi

Địa chỉ công trình: KĐT Đầm Sào - Gia Cẩm - TP.Việt Trì - T.Phú Thọ.

Quy mô : 12 Phòng Karaoke 01 Sảnh

Dịch vụ: Tư Vấn - Thiết kế - Thi Công

Phòng 205 VIP

karaoke paris by night karaoke paris by night

Phòng 202 VIP

karaoke paris by night karaoke paris by night

MiniBar 102 VIP

karaoke paris by night karaoke paris by night

MiniBar 101 VIP

karaoke paris by night

Phòng 405

karaoke paris by night karaoke paris by night

Phòng 404

karaoke paris by night karaoke paris by night

Phòng 403

karaoke paris by night karaoke paris by night

Phòng 402

karaoke paris by night karaoke paris by night

Phòng 401

karaoke paris by night karaoke paris by night

Đang up 11,12....