096 2226999

Trang chủ>>

Công tình đã thực hiện

KARAOKE HẢI YẾN

Tên công trình: KARAOKE HẢI YẾN

Chủ đầu tư: Chú Thành

Địa chỉ công trình: 012 Thạch Sơn - TT.Sapa - T.Lào Cai

Quy mô : 12 Phòng Karaoke

Dịch vụ: Tư Vấn - Thiết kế - Thi Công - Sản Xuất Nội Thất

PHÒNG VIP 901

KARAOKE HẢI YẾN  KARAOKE HẢI YẾN

KARAOKE HẢI YẾN  KARAOKE HẢI YẾN

PHÒNG VIP 801

KARAOKE HẢI YẾN  KARAOKE HẢI YẾN

KARAOKE HẢI YẾN

PHÒNG 05 T 6

KARAOKE HẢI YẾN  KARAOKE HẢI YẾN

PHÒNG 04 T6

KARAOKE HẢI YẾN  KARAOKE HẢI YẾN

PHÒNG 03 T6

KARAOKE HẢI YẾN  KARAOKE HẢI YẾN

PHÒNG 02 T5

KARAOKE HẢI YẾN  KARAOKE HẢI YẾN

KARAOKE HẢI YẾN

Đang cập nhật phòng 503 , 504 , 505 ....

LOGO NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

KARAOKE HẢI YẾN