096 2226999

Trang chủ>>

Công tình đã thực hiện

KARAOKE ĐỨC MẠNH

Tên công trình: KARAOKE ĐỨC MẠNH

Chủ đầu tư: Chú Tuấn Vũ

Địa chỉ công trình: TT Chợ Đồn - Tỉnh Bắc Kạn

Quy mô : 06 Phòng karaoke

Dịch vụ: Tư Vấn - Thiết kế - Thi Công - Sản Xuất Nội Thất

PHÒNG 01

KARAOKE ĐỨC MẠNH  KARAOKE ĐỨC MẠNH

KARAOKE ĐỨC MẠNH

PHONG 02

KARAOKE ĐỨC MẠNH  KARAOKE ĐỨC MẠNH

PHÒNG 03

KARAOKE ĐỨC MẠNH  KARAOKE ĐỨC MẠNH

PHÒNG 04

KARAOKE ĐỨC MẠNH  KARAOKE ĐỨC MẠNH